Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Zapewniamy, że ochrona Państwa prywatności podczas korzystania z niniejszej strony internetowej, w tym ochrona przekazanych przez Państwa danych osobowych, jest dla nas bardzo istotna. Dlatego dołożymy niezbędnych starań w celu zapewnienia koniecznej ochrony w tym zakresie. Informujemy także, że korzystanie z niniejszej strony internetowej oznacza akceptację przez Państwa zasad jej działania.

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Volf Events Sp. z o. o. z siedzibą w Kwaszeninie.

WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW „COOKIES” – GROMADZENIE DANYCH ANONIMOWYCH

Niniejsza strona internetowa, tak jak większość stron tego typu, wykorzystuje pliki „cookies”. Pliki cookies są to niewielkie pliki, najczęściej tekstowe, zapisywane na urządzeniu, za pośrednictwem którego odwiedzają Państwo naszą stronę. W plikach cookies zapisane są ustawienia internetowe, które pozwalają m.in. na „rozpoznanie” Państwa przy ponownej wizycie na naszej stronie. Stosowanie plików „cookies” ma na celu zapewnienie prawidłowej funkcjonalności naszej strony i dostosowanie jej do Państwa preferencji i potrzeb.
Czas przechowywania Państwa danych osobowych w plikach cookies zależy od ich rodzaju oraz ustawień przeglądarki na urządzeniu końcowym. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W celu usunięcia plików cookies, prosimy o zastosowanie się do zaleceń używanej przeglądarki w tym zakresie. Strona internetowa Volf Events zapisuje i odczytuje ciasteczka zgodnie z wybranymi przez Państwa grupami plików cookies (które podzieliliśmy na niezbędne, funkcjonalne oraz reklamowe i społecznościowe). Jeżeli chcecie Państwo usunąć ciasteczka, które zostały zapisane na Waszym komputerze (do czasu zmiany ustawień, lub podczas wcześniejszych wizyt na stronie) niezbędne jest usunięcie ich ręcznie w swojej przeglądarce.
Musicie jednak Państwo pamiętać, że usunięcie ciasteczek (bądź ich zablokowanie) będzie oznaczać, że:
strona internetowa będzie zadawać pytania dot. waszych preferencji przy każdorazowej wizycie,
w wypadku zablokowania plików cookies, niektóre elementy strony mogą nie działać poprawnie.
Poniżej przedstawiamy rodzaje cookies, używanych przez naszą stronę:

1. CIASTECZKA NIEZBĘDNE

Dzięki nim możliwe jest poruszanie się po stronie a także korzystanie z jej podstawowych funkcji. Ciasteczka niezbędne nie zbierają informacji o użytkownikach strony internetowej i nie pozwalają na ich zidentyfikowanie. Służą natomiast do zbierania anonimowych danych dotyczących sposobu korzystania ze strony, źródeł odwiedzin i ewentualnych błędów. Dane te nie zawierają informacji o poszczególnych użytkownikach, które mogłyby zostać użyte do działań marketingowych.

2. CIASTECZKA FUNKCJONALNE

Ciasteczka zapisywane na potrzeby pobocznych funkcjonalności strony, np. takich jak livechat czy ankiety statystyczne. Nie wszystkie z tych funkcjonalności są zawsze aktywne na stronach Volf Events.

3. CIASTECZKA REKLAMOWE I SPOŁECZNOŚCIOWE

Ciasteczka zapisywane i wykorzystywane do mierzenia efektywności i modelowania działań reklamowych oraz związane z funkcjonalnością zintegrowanych ze stroną serwisów społecznościowych. Mogą służyć do zapisywania preferencji i zachowań poszczególnych użytkowników w celu dopasowania do nich działań reklamowych i komunikacji.

LINKI DO ZEWNĘTRZNYCH STRON INTERNETOWYCH

W przypadku gdyby niniejsza strona internetowa zawierała odesłania (linki) do stron internetowych podmiotów zewnętrznych informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za funkcjonowanie, czy politykę prywatności, takich zewnętrznych stron internetowych. Ponadto informujemy, że tego typu podmioty zewnętrzne na swoich stronach internetowych również mogą wykorzystywać pliki cookies. Dlatego zwracamy uwagę na konieczność zapoznania się z politykami prywatności zawartymi na innych stronach internetowych we własnym zakresie.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Za pośrednictwem niniejszej strony internetowej Państwa dane osobowe gromadzone są jedynie wówczas, gdy zostaną przez Państwa podane, np. w celu uzyskania od nas informacji zwrotnej. Dane te wykorzystujemy jedynie w celach wskazanych w udostępnionych klauzulach informacyjnych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

W przypadkach, gdy pliki cookies oraz ewentualnie inne dane, takie jak na przykład dotyczące urządzenia, za pomocą którego korzystają Państwo ze strony stanowią w świetle prawa dane osobowe będzie miała do nich zastosowanie poniższa klauzula informacyjna:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:
Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Volf Events Sp. z o.o. z siedzibą w Kwaszeninie, Kwaszenina 1, 38-712 Ustrzyki Dolne, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS 0000351381 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 351381, NIP 5372571902 , kapitał zakładowy 120 000,00 zł (tel. +48 695 58 68 58) (Administrator Danych Osobowych). W sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych mogą Państwo wysłać wiadomość na adres e-mail: office@volfevents.pl. Kontakt Administratora Danych Osobowych to: office@volfevents.pl

Państwa dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i unijnego. Podanie danych osobowych nie będących plikami koniecznymi dla działania strony jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego korzystania z zawartości strony. Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane także dla celów analitycznych i statystycznych. Przetwarzanie powyższych danych odbywa się w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”).

Odbiorcami Państwa danych mogą być wybrani pracownicy Administratora Danych Osobowych a także zewnętrzni dostawcy usług (np. dostawcy usług IT, podmioty zajmujące się wsparciem technicznym strony internetowej), w zakresie w jakim biorą oni udział w procesie przygotowywania, aktualizacji i zarządzania stroną internetową.
Zwracamy uwagę, iż definicja odbiorców danych zawarta w RODO jest traktowana bardzo szeroko, stąd tak obszerny zakres potencjalnych odbiorców został opisany powyżej. Tym niemniej, Państwa dane będą przekazywane jedynie tym osobom i podmiotom, które zgodnie z prawem będą uprawnieni otrzymywać takie dane.

Macie Państwo prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO.

W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka bezpieczeństwa podlega okresowej aktualizacji, a jej najnowsza wersja będzie publikowana na stronie internetowej, dlatego prosimy Państwa o regularne sprawdzania treści naszej Polityki prywatności.